Teknisten palvelujen uutiset


Tiedote Lintharjun metsänhoitotöistä

Metsätyö Lintharjulla kartta

Lintharjun käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaiset metsänhoitotyöt alkavat kesäkuun alussa Lintharjulla. Harvennushakkuut ovat luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräysten, Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman ja Lintharjun paahdeympäristöjen ja harjumetsien hoitosuunnitelman mukaisia. Kaikki lehtipuut, kelopuut ja maapuut pyritään säästämään ja huomioimaan siten metsien monimuotoisuuden säilyttäminen. Hakkuille on ELY:n lupa. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon valvonnassa tapahtuvan harvennushakkuun toteuttaa UPM. Urakoitsija toivoo, että ulkoilijat huomioivat hakkuutyömaamerkit ja välttävät menemistä koneiden työalueelle.  Samanaikaisesti toteutetaan myös latuverkoston reunapuiden poistoa Kyöpelin ympäristössä. Hakkuiden on arvioitu päättyvän viimeistään elokuun loppuun mennessä.

Julkaistu: 30.5.2018


Palaa otsikoihin