Ajankohtaista


Urakkatarjouspyyntö vuokrataloyhtiön piha- ja kattoremontista

Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot pyytää urakkatarjousta osoitteessa Majakatu 2 toteutettavasta piha- ja kattoremontista alla olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan.


Tarjouspyyntö ja tarjouslomake
Urakkasopimuspohja
Urakkaohjelma
Työselitys
Turvallisuusasiakirja
Palokatkosuunnitelma

Piirustusluettelo

15.1.2018 lisäselvitys

Lisäselvityksenä asiakirjoihin liittyen ilmoitamme, että
  • asemapiirustuksessa mainitut korot ovat pihan tulevat korot.
  • kallistukset tehdään 3 metrin matkalta 1:20, työselityksessä etäisyys on jäänyt mainitsematta.
  • 15.1.2018 päivätyssä asemapiirustuksessa on selvennetty laudoituksella rajattu alue ja tarkennettu parkkipaikan,  nurmialueen ja luonnontilaisen alueen rajat.

19.1.2018 lisäselvitys

Nykyisiä maanpinnan korkoja ei ole mitattu. Tarjoukset pyydetään jättämään sillä olettamalla, että korko on alkuperäisten suunnitelmien mukaisen, mikä vastaa näiden korjaussuunnitelmien korkoa.


Palaa otsikoihin