Ajankohtaista


Ytyä yrittäjyyteen- uutta virtaa nuorten yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN - uutta virtaa nuorten yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen

Suonenjoen kaupunki on ollut mukana paikallisen Leader-toimintaryhmän, Mansikka ry:n hallinnoimassa Ytyä Yrittäjyyteen-yrittäjyyskasvatushankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja täydentää yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia perusopetuksen ohella. Yrittäjyyskasvatus on osa koulujen opetussuunnitelmaa, jota toteutetaan eri oppiaineissa läpäisyperiaatteella. Tavoitteena on oppia näkemään mahdollisuudet, toimimaan aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi, ottamaan vastuuta sekä toimimaan ryhmässä.

 Lue alla olevasta liitteestä Suonenjoen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2017.

Suonenjoki Yritysstrategia (pdf) (601.2 KB)


Palaa otsikoihin