Asiakirjapyynnöt


Asiakirjojen pyytäminen


Tietojen pyytämisessä ja antamisessa noudatetaan julkisuuslain (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta) säädöksiä. Asiakirjan antamisesta päättää pääsääntöisesti se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on, jollei voimassa oleva lainsäädäntö toisin määrää.

Suonenjoen kaupunginarkisto vastaa arkistossa säilytettävään aineistoon kohdistuvasta tietopalvelusta. 

Asiakirjojen tilaaminen kaupunginarkistosta

Arkistossa oleviin asiakirjoihin liittyvät tietopalvelupyynnöt ja asiakirja-tilaukset pyydämme lähettämäänArkisto 500p ohessa olevien lomakelinkkien kautta. Pyynnöt käsitellään hallintolain mukaisesti pääsään-töisesti 14 vuorokauden kuluessa. Asiakirjojen löytämiseksi on annettava riittävät tunnistetiedot sekä yhteystiedot vastauksen toimittamista ja laskutusta varten.

Sähköposti: kaupunginarkisto(at)suonenjoki.fi
Puhelin: 044-758 1554 (tai 044-758 1723)

Kaupungin asiakirjoista ja tietopalvelusta veloitetaan palveluhinnaston mukaisesti:

Asiakirjamaksut