Hallintosääntö ja sen liitteet


Kuntalain mukaan kunnassa on oltava johtosääntö, johon kootaan kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat. Hallintosääntö sisältää muun muassa eri toimielinten ratkaisuvallan.

Kuntalaissa on säädetty myös konserniohjeen ja luottamishenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteiden julkaisemisesta kunnan sivuilla.