Sidonnaisuusrekisteri


Suonenjoen kaupungin sidonnaisuusrekisteri löytyy tästä linkistä.


Kuntalaki edellyttää, että kunnat ja kuntayhtymät pitävät sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.