Kuivataipaleen museokanava


Kuivataipale

Sulun historiaa

Kuivataipaleen kanavalla on käsikäyttöinen sulku. Sulkukanava sijaitsee entisessä Leppävirran pitäjässä, nykyisin Suonenjoen kaupungissa Paasveden ja Kuvansin välisessä maanselän eli Kuivataipaleen kannaksessa. Sulku jakaa kaksi suurta vesistöä. Alapuolinen Kuvansin järvi kuuluu Vuoksen vesistöön ja yläpuolinen Paasvesi Kymen vesistöön.

Kauppahuone Hackman rakennutti Kuivataipaleen sulkukanavan vuonna 1891 paikalla olleen avokanavan eli "tukkirännin" tilalle. Sulkukanavan rakentamista lienee vauhdittanut rautatien valmistuminen Suonenjoelle. Sulun suunnitteli silloisen tie- ja vesirakennus ylihallituksen insinööri I.O. Telén kauppahuone Hackmanin tilauksesta. Sulkua käytettiin aluksi Sorsakosken sahan puukuljetuksiin. Kun saha paloi 1897, Sorsakosken tehtaassa keskityttiin hienotakeiden tuotantoon. Tuotteet kuljetettiin sulun kautta Suonenjoen asemalle.