Suonenjoen kaupunki järjestää esiopetusta pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen toimintana. Poikkeuksena tästä on Lempyyn koulu, jossa järjestetään esiopetusta yhdysluokassa alkuopetuksen kanssa.

Esiopetuksella tarkoitetaan kasvatusta ja opetusta, jota annetaan lapselle koulun alkamista edeltävänä vuonna. Perusopetuslaissa säädetään lapselle oikeus ja velvollisuus osallistua maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna eli pääsääntöisesti kuusivuotiaana. Jos lapsen oppivelvollisuus vamman tai sairauden vuoksi alkaa jo 6-vuotiaana, hänellä on oikeus esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta. Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu helmikuun aikana.


Esiopetusta annetaan yhteensä 700 tuntia vuoden aikana. Opetusta annetaan pääsääntöisesti aamupäivisin 4 tunnin ajan Iisveden, KopolanMetsolan ja tarvittaessa myös Valkeisenmäen päiväkodissa, jotka tarjoavat myös esiopetusta täydentäviä varhaiskasvatuspalveluja. Lisäksi esiopetusta järjestetään perusopetuksen yhteydessäLempyyn koululla, jossa iltapäivähoito tapahtuu kerhotoimintana. 


Koulunkäyntialueet

Perusopetuksen koulunkäyntialueet löytyvät alla linkitetystä kartasta. Voit etsiä koulunkäyntialueen kirjoittamalla haku-kenttään kotisi katuosoitteen ja numeron.

Linkki karttaan

Koulunkäyntialueiden mukaiset esiopetusyksiköt:
Lempyyn koulu = Lempyyn koulu
Iisveden koulu = Iisveden päiväkoti
Yhtenäiskoulu (ent. Kaatron koulu) = Metsolan päiväkoti
Sammalselän koulu = Kopolan päiväkoti