Kaavoitus


Ilmakuva 2011

Kaavahankkeiden eri vaiheista kuulutetaan kaupungin kotisivuilla ja paikallislehti Sisä-Savossa. Asukkailla ja muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä kaavahankkeen eri vaiheissa. Kaavahankkeista tiedotetaan lisäksi kerran vuodessa ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa.

kaavoituskatsaus 2017

Yleiskaavat ja asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Merkitykseltään vähäiset asemakaavat hyväksyy kuitenkin tekninen lautakunta.


 Vireillä olevat kaavatyöt

Korttelin 658 asemakaavan muutosehdotus nähtävillä ajalla 23.11.- 8.12.2017

Kuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus

Suvilahden asemakaavan muutosehdotus nähtävillä ajalla 23.11.-29.12.2017

Kuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus
Peuran sahan alueen yleissuunnitelma
Peuran sahan alueen riskiarvio
Yleissuunnitelmapiirustukset

Korttelin 656 ja 672 sekä Kopolanpuiston osaa koskeva asemakaavan muutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä ajalla 17.10. -16.11.2017

Kuulutus
Asemakaavaluonnos VE1
Asemakaavaluonnos VE2
Kaavaselostusluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Maitomaa, rakennussuunnitelma


Iisveden ja Miekkaveden rantaosayleiskaava


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
     Taajama-alueiden yleiskaava

Kaava-alue käsittää varsinaisen taajama-alueen Keskusta-Käpylä-Iisvesi lisäksi myös Kinnulanniemen alueen. Kaavalla ohjataan alueen maankäyttöä ja yhteiskuntarakenteen kehitystä vuoteen 2025 saakka.

Yleiskaavakartta Iisvesi
Yleiskaavakartta Käpylä
Yleiskaavakartta Keskusta
Yleiskaava määräykset
Yleiskaavaselostus


Lempyyn osayleiskaava

Kaava-alue käsittää Lempyyn kylän sekä lähivesitöjen  alueen.

Yleiskaavakartta
Yleiskaavaselostus


Lintharjun osayleiskaava

Kaava-alue käsittää varsinaisen Lintharjun alueen sekä Saunaniemen alueen.

Yleiskaavakartta
Yleiskaavaselostus