Puistot ja yleiset alueet


Kukkapenkki

Suonenjoella luonto antaa jo itsessään edellytykset viihtyisälle ympäristölle. Rakennetussa ympäristössä luontoa muokataan hoidettavaksi viheralueeksi. Puistomaisesti hoidetut alueet sijoittuvat kaavoitetuille alueille Suonenjoen keskustaan. Resursseja pyritään kohdentamaan myös sisääntuloteiden ja jokirannan ympäristöön. Puistomaisesti hoidettuja viheralueita on kaikkiaan noin 17 ha.

Leikkipaikat

Leikkipaikat 15 kpl on merkittävä puistotoimen tuottama palvelu. Leikkipaikkoja koskevat yksityiskohtaiset turvanormit. Säännöllinen hoito on edellytys turvallisuuden ja viihtyisyyden säilymiselle. 

Valkeisenmäki 2010

Liikennepuisto

 Keskusurheilukentän vieressä
 liikennepuiston säännöt ja aluekartta

Koirapuisto

tevetuloa koirapuistoonKoirapuiston osoite on Lammikkotie 3. Koirapuisto on aidattu alue, jossa koirat voivat olla vapaana. Alue on jaettu kahteen osaan – toinen pienille ja toinen isoille ja keskikokoisille koirille.  Jokaisen koiranomistajan velvollisuus on pitää yllä turvallista ja hyvää henkeä koirapuistossa.
Säännöt


Tori

Tori on keskellä kylää, vilkkain toripäivä on keskiviikko.
Toimintaohjeet löytyvät torijärjestyksestä. Toripaikat.
Torimaksut kerää torivalvoja/kiinteistönhoitaja.

Matonpesupaikat

Matonpesupaikkoja  on Kokkolammella, Päivölässä ja Iisveden Asemalahdella. Pesupaikat on viemäröity ja niihin tulee luonnonvesi. Kaikissa on myös mattomankeli. Matonpesupaikat ovat kaikkien käytettävissä kesäaikaan klo 6-22, paitsi Päivölä, mikä on auki klo 7-22.

Maton pesupaikka