AjankohtaistaKaupungin puhelinvaihteeseen muutoksia

Kaupungin puhelinvaihde muuttuu 21.2.2017 automaattiseksi mobiilivaihteeksi.

Lue lisää
Kysely sähköisistä palveluista pohjoissavolaisille

Kuntien digitalisaatioponnistusten tueksi on laadittu sähköinen kysely kuntalaisille, jossa pyydetään palautetta olemassa olevien palvelujen toimivuudesta sekä kysytään millä laitteilla ja mitä palveluita kuntalaiset haluaisivat jatkossa käyttää netin kautta.

Lue lisää