Päätöksenteko


Suonenjoen kaupungin toiminnasta päättävät kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat ja muut toimielimet. Ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden neljän vuoden välein vaaleilla valitsema valtuusto.
Kunnallista päätöksentekoa kuvaa monivaiheisuus. Ennen kuin asiaa käsitellään kaupunginvaltuustossa, sitä on valmisteltu huolellisesti viranhaltijoiden toimesta ja käsitelty asian toimialueen lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Valmisteluvaiheessa eri toimijat tekevät tiiviisti yhteistyötä, jotta käsiteltävästä asiasta on mahdollisimman laaja taustatieto päätöksenteon tueksi.

Kaupungin päätöksenteko on julkista. Päätöspöytäkirjat julkaistaan kunnan nettisivuilla pian kokouksen jälkeen.

Ilmakuva Kahvimylly
Suonenjoki 2015
Kaupunginvaltuusto

Ylintä päätösvaltaa Suonenjoella käyttää kaupunginvaltuusto, jonka jäsenet asukkaat valitsevat vaaleilla neljän vuoden välein. Suonenjoen kaupunginvaltuustossa on 27 jäsentä. Valtuuston tehtäviin kuuluu muun muassa talousarvion ja veroprosentin hyväksyntä, kunnanjohtajan valitseminen sekä kunnan edustajien nimeäminen eri toimielimiin. Valtuusto päättää kaupungin muut toimielimet ja valvoo niiden toimintaa ja toiminnan laillisuutta.
Valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia. Valtuuston esityslistat ja kokouksen jälkeen toimitettavat pöytäkirjat löytyvät kunnan nettisivuilta (Päätöksenteko – Toimielimet). 

Kaupunginvaltuuston paikkajako 2017-2021
Suomen Keskusta (Kesk.) 11 paikkaa
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue (SDP) 5 paikkaa
Perussuomalaiset (PS) 4 paikkaa
Kansallinen Kokoomus (Kok.) 3 paikkaa
Vasemmistoliitto (Vas.) 2 paikkaa  
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 2 paikkaa

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallituksessa on yhdeksän kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä.  Kaupunginhallitus valmistelee päätöksiä kaupunginvaltuustolle ja päätöksenteon jälkeen huolehtii niiden toteutumisesta ja laillisuudesta. Hallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valvoo kaupungin etua. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan toimii tällä hetkellä Kirsi Nuutinen.
Lautakunnat
Kaupunginvaltuusto päättää lautakuntien määrän sekä niiden jäsenmäärän ja toimivallan kunnassa. Yleensä lautakuntiin valitaan pariton määrä, jotta äänestystilanteissa äänet eivät mene tasan.  Jokaisessa kunnassa on kuntalain mukaan oltava tarkastuslautakunta sekä keskusvaalilautakunta. Suonenjoella on näiden lisäksi koulutuslautakunta, sosiaalilautakunta, tekninen lautakunta sekä henkilöstöjaos. 

20140711_by J-P Husso_JV edit_järvi808_283
(kuva: J-P Husso 2014)