Kuntalaisaloite


Kuntalaisilla on oikeus tehdä oman kunnan toimintaa koskevia aloitteita. Kuntalaisaloitteen avulla kuntalaiset voivat tuoda oman äänensä kuuluviin päätöksenteossa. Kuntalaisaloite on asukkaiden tai asukasryhmien tekemä kirjallinen aloite, jolla pyritään parantamaan kunnan toimintaa.

Kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehdä kunnanvaltuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen, jonka valtuusto käsittelee. Lisäksi viisi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä.

Lisätietoja: www.kuntalaisaloite.fi