Sosiaalipalvelut


Toimisto

Sosiaalityö on työtä ihmisten kanssa heidän hyvinvointinsa edistämiseksi. Sosiaalityössä etsitään yhdessä asiakkaan kanssa ja hänen läheisten kanssa voimavaroja, erilaisia vaihtoehtoja ja uusia näkökulmia elämän erilaisiin tilanteisin.Tavoitteena on asiakkaan auttaminen kohti omatoimisuutta ja vastuunottamista.

Sosiaalityössä annetaan sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvää neuvontaa, laaditaan sosiaalityön palvelusuunnitelmia yhdessä asiakkaan ja työvoimaneuvojan kanssa, selvitetään asiakkaan työkyvyn arviointiin liittyvää sosiaalista tilannetta sekä toimitan asiantuntijana asiakas- ja yhteistyöverkossa.Sosiaalitoimi

Sosiaalipalveluihin kuuluvat

Vanhuspalvelut

 • Kotihoidon palvelut
 • Asumispalvelut
 • Päivätoiminta

Kehitysvammapalvelut

 • Avopalvelut
 • Asumispalvelut
 • Päivä- ja työtoiminta
 • Koululaisten iltapäivätoiminta

Sosiaalityön palvelut

 • Perhepalvelut
 • Lastensuojelu
 • Lastenvalvojan tehtävät
 • Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut
 • Vammaispalvelut
 • Toimeentuloon liittyvät palvelut
 • Aikuissosiaalityö
 • Maahanmuuttajat
 • Sosiaalityö terveydenhuollossa